Kordoss Richárd

 
Kordoss Richárd
Győri Egyházmegye
Szent László Plébánia - Győrzámoly

Kordoss Richárdnak hívnak, 2000. június 8-án születtem Győrben. Tíz éves koromtól nagyszüleim neveltek engem. Nagyszüleim mindig szem előtt tartották, hogy a keresztény hit jegyében neveljenek engem. 2010-ben a győrújfalui evangélikus templomban kereszteltek meg, mivel nagyanyám az evangélikus felekezethez tartozott.  Pár évvel később, a nádorvárosi evangélikus templomban konfirmálkodtam.
Tanulmányaimat Győrben kezdtem az általános iskolai tanulmányaimat. A felső tagozatot a Győrzámolyi Petőfi Sándor Általános Iskolában kezdtem meg.
 A győri Liszt Ferenc Zeneiskolába tanultam zongorázni 10 évig. Orgonát a győri Richter János Zeneművészeti Szakközépiskolában, zeneiskola tagozaton tanultam 6 évig. A gyermekkoromat mindig betöltötte az egyházi élet. Ezek többnyire protestáns felekezetűek voltak, de ekkor már éreztem arra vágyat, hogy későbbiekben valamilyen egyházi szolgálatra szenteljem életem. 2015-ben a Gábor László építő és faipari szakközépiskolába mentem, ahol az asztalos szakmát tanultam meg. 2017 adventjétől elkezdtem kántorizálni a győrzámolyi katolikus templomban. Ekkor még az evangélikus felekezethez tartoztam, de nagyon vonzott és érdekelt a katolikus hit. Egyre többet kezdtem foglalkozni a katolikus vallással, tanításokkal és sokat beszélgettem Takács Ferenc atyával hivatásom gondolatáról. Először 2018-ban Krisztus Király ünnepén ministráltam. Ebben az évben győri Kossuth Lajos Szakközépiskolába kezdtem meg tanulmányaimat, ahol megszereztem az érettségit.
2019 nagycsütörtökén voltam elsőáldozó és bérmálkozó is.
Érettségi után rögtön beadtam jelentkezésemet a győri Hittudományi Főiskolára.
Bemutatkozásomat egy Szent Pál apostolnak a Filippiekhez írt leveléből való szentírási idézettel szeretném befejezni, amely megerősített engem a hivatásomban és folyamatosan vitt előre: „… elfelejtem, ami mögöttem van és nekilendülök annak, ami előttem van. Futok a kitűzött cél felé, az égi hivatás jutalmáért, amelyre Isten meghívott Krisztusban.”

Neptun oktatóknak

Neptun hallgatóknak

Alapítvány

ado1szazalek kisebb

KEHOP

Ez a weboldal a felhasználói élmény optimalizálása érdekében sütiket használ.