Szántó Adrián

 
Szántó Adrián
Szombathelyi Egyházmegye
Szent Márton Plébánia, Szombathely

Szántó Adriánnak hívnak. Körmenden születtem 1999. március 17-én. Jelenleg a Szombathelyi Egyházmegye egyik papnövendéke vagyok.

Az alsó tagozatot szülőfalumban Egyházasrádócon, a Kossuth Lajos Általános Iskolában, a felső évfolyamokat pedig Szombathelyen, a Brenner János Általános Iskolában végeztem el. Ezt követően jelentkeztem a Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnáziumba és négy év múlva, 2017-ben itt is érettségiztem. A papi hivatás először negyedik osztályos koromban kezdett érdekelni, ezért mindent megtettem, hogy a Brenner János Általános Iskolában tudjak tanulni. A négy év alatt többször is részt vettem ifjúsági találkozókon és végig elkísért a papi hivatás kegyelme. Utólag visszagondolva bátran írhatom, hogy az Isteni gondviselés vezetett ebbe az intézménybe.

A továbbtanulást illetően rengeteget gondolkodtam, hogy merre is induljak tovább. Végül a jelentkezési határidő előtti napon a Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnáziumra esett a választásom, annak ellenére, hogy ebben az iskolában nem voltam még nyíltnapon. A Premontrei Gimnáziumban rengeteg pozitív élménnyel gazdagodtam. Nagyon jó, összetartó osztályközösséget tapasztalhattam meg. De nemcsak a társaimtól kaptam rengeteg támogatást, hanem az ott dolgozó tanároktól is, mert a tanagyag átadása mellett valóban a hivatásuk szerint éltek. Ez is egy pozitív példa volt számomra, hogy mindannyiunkat meghív az Isten egy útra, amit érdemes őszintén és teljes odaadással végezni.

Ezen évek alatt rendszeresen ministráltam is, illetve még a sekrestyési feladatokban is próbáltam segíteni. Nagyon jó kapcsolatban vagyok az otthoni plébános úrral, hiszen mindig számíthattam rá. Örülök, hogy megismerhettem, és próbáltam mindig viszonozni neki a felém nyújtott önzetlen segítségét. Minden tanítási szünetben nagy lelkesedéssel megyek vissza a volt szülőfalumnak a templomába, mert mindig örömmel fogadnak a kedves hívek.

Örülök neki, hogy volt olyan atya, akivel tudtam a hivatásomról beszélgetni és megmutatta nekem, hogy a papi életnek milyen örömei és nehézségei vannak. Sok kérdésemre kaptam választ, és megerősített, hogy jelentkezzek papnövendéknek a Szombathelyi Egyházmegyéhez.

Az eddig eltöltött idő mind a szemináriumban, mind az egyházmegyében sok örömet és barátságot hozott. Jó egy olyan közösségben élni, ahol mindannyian ugyanannak a célnak érdekében vagyunk itt és tudjuk egymást segíteni a készületben.

Neptun oktatóknak

Neptun hallgatóknak

Alapítvány

ado1szazalek kisebb

KEHOP

Ez a weboldal a felhasználói élmény optimalizálása érdekében sütiket használ.