Grafl Ákos

 
Grafl Ákos
Győri Egyházmegye
Győr-Kisbácsa Nagyboldogasszony Plébánia

Grafl Ákos vagyok, 2000. május 27-én születtem Győrben. Családom nem vallásos, így az otthoni környezetben nem találkoztam Istennel. Nagyszüleim vittek először templomba, ikertestvéremmel együtt. Kisbácsán élünk, de mivel nagyszüleim a gyárvárosi Jézus Szíve templom mellett laktak, így ott kezdtem ministrálni óvodás koromban, Győri Imre atyánál. A templomi környezetben mindig jól éreztem magam. Már óvodásként rácsodálkoztam a szentmise szépségére, és többször elgondolkodtam azon, ha nagy leszek, akkor én is pap szeretnék lenni.

Szüleim is észrevették, hogy szívesen járok templomba, nem tiltották, de nem is örültek, ha mentem. A körülöttem élők igyekeztek lebeszélni a templomba járásról, a hitet úgy állították be, mint egy idejét múlt dolgot. Az ellenkezőjét érték el, egyre inkább megerősödött az Istennel való kapcsolatom, és úgy éreztem nekem az a feladatom, hogy a hit ajándékát továbbadjam másoknak is.

Ötödik osztályos koromig ministráltam Gyárvárosban. Kisbácsán otthonunktól nem volt messze a templom, így oda kezdtem el szentmisére járni és ministrálni. Akkori plébánosom Szuchentrunk Mihály atya örömmel vette szolgálatomat. 2013-ban Németh Gábor atya került a kisbácsai plébániára. Egyre jobban bekapcsolódtam az egyházközség életébe. Hálás vagyok a Jóistennek, hogy Kisbácsán több kiváló plébános, és káplán atya mellett teljesíthettem ministráns szolgálatot.

Gimnáziumi tanulmányaimat a győri Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpontban végeztem, ahol 2019-ben érettségiztem. Számomra kisiskolás koromtól fogva egyértelmű volt, hogy pap szeretnék lenni, mindig éreztem az Isten hívását, de erről senkinek sem beszéltem. Ahogy Jézus mondja: „Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak benneteket!” (Jn 15,16) Minden nap hálát adok ezért Istennek, hisz úgy érzem, nem vagyok méltó arra, hogy Őt hirdessem az embereknek, de tudom, ha az Isten akarata az, hogy ezen az úton járjak, akkor megadja a hozzá szükséges kegyelmeket.

A végső döntést 2019 tavaszán hoztam meg, elsőként akkori plébánosomnak Bognár István atyának beszéltem tervemről, hogy szeretnék jelentkezni a szemináriumba. Sokat segített, hogy bátran elinduljak a hosszú, olykor tán nehéz úton, ami a papság felé vezet. Így 2019 májusában beadtam jelentkezésemet, a győri Brenner János Hittudományi Főiskola és Papnevelő Intézetbe, Dr. Veres András püspök atya alkalmasnak talált, és felvett kispapjai sorába.

Neptun oktatóknak

Neptun hallgatóknak

Alapítvány

ado1szazalek kisebb

KEHOP

Ez a weboldal a felhasználói élmény optimalizálása érdekében sütiket használ.